Anmäl dig!

Därför är en Design Thinking kurs relevant för dig:

Oavsett om du är projektledare, lärare, formgivare, forskare, administratör eller har en annan yrkesroll, kommer Design Thinking som metod att påverka hur du möter ditt dagliga arbete. Alla dessa yrkesroller har en målgrupp men det är inte alla som vet hur de kan gräva djupare i förståelsen för den målgruppen. Vad har de för behov och hur kan vi påverka deras beteenden genom att möta behoven? 

Design Thinking är en verktygslåda av övningar och lika mycket ett förhållningssätt som får dig att omformulera dina utmaningar och att skapa förståelse för din målgrupp. Med den förståelsen som utgångspunkt skapar du idéer och arbetar visuellt för att konkretisera och testa ut att idéerna verkligen möter målgruppens behov. För oss på Openlab, är det avgörande att arbeta med Design Thinking som metod för att kunna skapa relevanta lösningar på samhällsutmaningar för den växande staden. 


Kursbeskrivning:

Kursen är uppdelad i 2 förmiddagar, 8:e och 10:e november. Under dessa tillfällen kommer du att introduceras till Design Thinking som förhållningssätt och konkreta övningar inom metoden som du sedan kan ta med dig och använda i ditt arbete efter kursen. 

Två av Openlabs Design Thinking coacher kommer att leda kursen: Susanna Nissar och Jenny Annebäck. Båda har stor erfarenhet av att arbeta med Design Thinking och att lära ut Design Thinking som metod. Hela kursen kommer att ledas på svenska.

Som deltagare kommer du att arbeta i tvärdisciplinära team med människor från offentlig sektor, universitet och yrkesverksamma från olika typer av organisationer. Tillsammans får ni en ordentlig introduktion av metoden och kommer också att få genomföra de fem faserna i Design Thinking hela tre gånger. Vi kommer att arbeta med konkreta och enklare utmaningar, där fokus ligger på att förstå metoden. Utifrån denna förståelse kommer vi tillsammans att diskutera och jämföra hur alla olika deltagare kan ta in metoden och delar av den i sitt specifika arbete.


Lärandemål:

- Förståelse för Design Thinking som förhållningssätt och förmåga att kunna applicera det på enklare utmaningar. Såväl som en förståelse för hur man kan ta in det i sitt eget arbete.

- Förståelse för de fem faserna inom Design Thinking och förmåga att kunna använda specifika övningar.


Arbetsbelastning:

- Lektionstid: fyra timmar långa lektioner 8.00-12.00 på onsdagen och fredagen.

Totalt: 8 timmar lektionstid.

- Fältarbete: reflektionsuppgift att göra själv mellan de två lektionstillfällena.

En viktig del av Design Thinking är att möta, intervjua och empatisera med din utmanings användare. Därför kommer det båda dagarna ingå övningar där du som deltagare får gå ut och intervjua människor på gatan. Du gör inte detta ensam och får stöd och förberedelse från kursens coacher. Detta är viktiga träningsmoment för att du själv ska bygga ett större mod att använda metoden och direkt ta kontakt med din målgrupp när du är tillbaka på din arbetsplats.


Mer information om Design Thinking:

Design Thinking är itererande metod, vilket betyder att du gör om och går fram och  tillbaka i processen många gånger. Metoden brukar beskrivas som att den har fem specifika faser: empathize, define, ideate, prototype och test. Men dessa faser bygger du upp utifrån vad du upptäcker att du behöver i processen. 

Ofta börjar processen med utgångspunkt i en utmaning. Du ringar in en specifik användargrupp kopplad till utmaningen, använder design etnografi för att skapa förståelse och insikter kring dessa användares behov och beteenden, för att sedan skapa en ny problemformulering utifrån den förståelsen. Du genererar idéer som möter användarnas behov, skissar ut konkreta scenarion för idéerna, prototypar för att konkretisera dem och testar ut idéerna på användare för att få verklig feedback på om de verkligen uppfyller behoven. Var som helst i processen finns möjligheten att gå tillbaka och göra om steg. Exempelvis kan du vara mitt inne i en idégenerering men inse att du inte har en tillräcklig förståelse av din användare och att du behöver gå tillbaka och skapa mer empati innan du kan fortsätta. 


FORTSÄTT ATT SCROLLA NEDÅT FÖR ATT KOMMA TILL "ALLT DU BEHÖVER VETA"!

Allt du behöver veta:


Denna kurs hålls på svenska!

Datum:

Förmiddagar - 8:e och 10:e november


Tid:

 8.00–12.00 


Plats:

Openlab (tredje våningen, 1 trappa från entréplan)

Valhallavägen 79, 114 27 Stockholm


Fika är inkluderat! Serveras i mitten av förmiddagarna. 


Du anmäler dig genom din organisation eller ditt företag genom att fylla i deras uppgifter när du anmäler dig. Vi kan tyvärr inte kan ta emot privatpersoner på kursen, i enlighet med regler på KTH som Openlab ligger under administrativt utan refererar er då till Openlabs längre masterkurs istället.


Kostnad:

Kursen kostar 5 000 kr exklusive moms. Openlab partners får 20 % rabatt. En faktura från "KTH fakturaservice" skickas efter avslutad kurs. Du fyller i dina faktureringsuppgifter när du anmäler dig till kursen.  


Villkor för avanmälan:

Avanmälan från kursen måste göras och bli bekräftad senast 4 veckor innan kursstart, för att vara kostnadsfritt. Vid bekräftad avanmälan senare än 3 veckor innan kursstart, fakturerar vi halva kursavgiften. Vid bekräftad avanmälan senare 2 veckor innan kurstart, fakturerar vi hela kursavgiften. För att avanmäla dig från kursen, kontakta projektkoordinatorn Margaret Hertz genom att maila margaret.hertz@openlab.se. Avmälan är giltig enbart när du fått en skriftlig bekräftelse från Margaret. 

Om kursen behöver ställas in på grund av för lågt deltagande, kontaktar vi deltagare om detta senast 2 veckor innan kursstart. Händer detta faktureras inte deltagare för kursavgiften. 


Anmäl dig!

Openlab

Openlab Stockholm
@openlabsthlm margaret.hertz@openlab.seOm  openlab:


Openlab är ett kreativt labb med uppdraget att skapa förutsättningar för samhällsinnovationer och att förbättra livskvaliteten för medborgarna i Stockholmsregionen. Vi grundades av Stockholm stad, Stockholm läns Landsting, Länsstyrelsen, KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet. 

Förutom vår introkurs i Design Thinking har vi också en masterkurs, deltar i längre projekt, driver ett co-working space, en bokningsbar konferensdel och samarbetar med Open Café.